"Монгол улсын туг далбаа, үндэсний бэлгэ тэмдэг" өлгөсэнээс хятадууд мөрдөн байцааж эхлэвӨвөр Монголын Зуу-Уд аймгийн Улаанхад хотын Монгол дунд сургууль шинэ жилээр "Монгол улсын туг далбаа, үндэсний бэлгэ тэмдэг" өлгөсэнээс хятадууд мөрдөн байцааж эхлэв.
Comments