Өвөр Монгол
Алшаа аймаг,
Баяннуур аймаг,
Жирим аймаг,
Зуу Уд аймаг,
Их Зуу аймаг,
Улаанцав аймаг,
Хөлүн Буйир аймаг,
Хянган аймаг,
Шилийн Гол аймаг,
Хөх хот,
Бугат хот.

Comments