Хөх нуурын монголчууд гудамжинд монголоор дуулан эсэргүүцэл илэрхийлэв

Монгол хэлийг хавчиж буйг эсэргүүцэн, Хөх нуурын монголчууд гудамжинд монголоор дуулан эсэргүүцэл илэрхийлэв.

Хөх нуурын монголчууд

Comments