1911 онд Монгол улс

1911 онд Монгол улс Газар нутаг 3,000,000 сая хавтай дөрвөлжин хүн ам нь 1,630,000 байлаа. Энэ нутгаараа байсан бол өдийн дэлхийд газар нутгийн хэмжээгээр Энэтхэгийн дараа 8-т хүн ам нь 8-9 сая байх байсан...Comments