Өвөр Монгол

Өвөр Монгол

Алшаа аймаг,
Баяннуур аймаг,
Жирим аймаг,
Зуу Уд аймаг,
Их Зуу аймаг,
Улаанцав аймаг,
Хөлүн Буйир аймаг,
Хянган аймаг,
Шилийн Гол аймаг,
Хөх хот,
Бугат хот.

Comments