Газар нутгаа хамгаалсных нь төлөө эрүүгийн хэргээр хилсдүүлсэн байна

О.Сэцэнбаатар

Өвөр Монголын Зуу уд аймагын зохиолч О.Сэцэнбаатар газар нутгаа хамгаалсных нь төлөө эрүүгийн хэргээр хилсдүүлсэн байна.

2019.4.16 өдөр Шилийн гол аймагын болон Зуу уд аймагын малчд Хэшигтэн хошууны засгийн газарт цуглан газар нутгаа хамгаалан эх оронч О.Сэцэнбаатарыг сулалхыг шаардаж эсэргүүцэсэн байна.

Comments