"Хятад улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг" эсэргүүцэлэ

9-р сарын 28-ны өдөр, өнөөдөр Японы Токио хотод Өвөр Монгол, Түвд, Уйгур, Тайван, Хонконг зэргэ газар орны хүмүүс нэгдэн "Хятад улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг" эсэргүүцэлэ.


Comments