Эх хэлний төлөө үхэж болдог юм байна


 

Comments