“Эх хэлээ аваръя” Монгол улс 20201001

10-р сарын 1-ний өдөр Улаанбаатар хотод “Эх хэлээ аваръя” хөдөлгөөний зүгээс “Өмнөд Монголчуудаа дэмжье!” соёлын үйл ажиллагаа болсон байна.


 

Comments