" Дэлхийн эх хэлний өдөр " Нью-Йоркд болсон эсэргүүцлийн жагсаал


 

Comments