" Дэлхийн эх хэлний өдөр " Осакад болсон эсэргүүцлийн жагсаал 

Comments