Монгол соёлыг бузарлаж дууслаа

Хараад дотор муухайрана, Яаана даа Монголчуудаа!?Comments