Posts

ӨМИХ G20-ЫН ҮЕЭР ИДЭВХТЭЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЛАА

Өвөр Монгол - Видео 20190627

Өвөр Монгол - Видео 20190627

Өвөр Монгол - Видео 20190624

“Хааны эрэлд 2019”

Монгол үг хэл үсэг бичиг

Өвөр Монгол - Видео 20190609

Өвөр Монгол - Видео 20190608

Өвөр Монголын 49 хошууны 35 нь тусгаар улсдаа нэгдэн орох бичиг ирүүлэв