Posts

Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны засгийн ордонд хүргэх уриалга бичиг:

ӨВӨР МОНГОЛД ҮЕРЭЭС ХАМГААЛНА ГЭЖ ЗОХИОМОЛ ГАН ҮҮСГЭЖ БАЙНА

Өөрийгөө тодорхойлох, бие даасан байдал нь Өмнөд Монголын ард түмний цорын ганц гарц юм

"Монгол хэлээ хамгаалья"

Эх хэлний төлөө үхэж болдог юм байна

Угсаатны бүлэг, үндэстэн, үндэстний улс------Яагаад монголчууд өмнөд монголчуудыг үздэггүй юм вэ?