Posts

"ҮНДЭСНИЙ ҮЗЭЛ"

“ҮНДЭСНИЙ ҮЗЭЛ”

"ҮНДЭСНИЙ ҮЗЭЛ"

"Эх хэлээ аваръя" ТББ-ыг үүсгэн байгуулагч Н.Золзаяа