Posts

Өмнөд Монголын Их Хуралдайн мэдэгдэл

Эх хэлний өдөр - Суурь орлого!

Тэмцэгч - Суурь орлого!

Уйгуруудыг хүчирхийлэсэн