Posts

Ордос монгол залуусыг хууль бусаар монгол улсаас албадан гаргав

Өвөр Монголд сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг хятадаар сургах болсныг эсэргүүцье

"Үндэсний үзэл"