Posts

Төвдөд эргүүлсэн япон сэлэм

Малчдыг нүүлгэсээр байна