Posts

Хүннү бичгийг тайлж түүхэн нээлт хийж чадлаа

Өвөр Монгол 1991

"ҮНДЭСНИЙ ҮЗЭЛ"

"ҮНДЭСНИЙ ҮЗЭЛ"

Монголын холбон нийлдэж өөсөөн засах засгийн ордон