Posts

Өвөр Монголд болсон бодит байдал 2020 08 31

Дэлхийн монголчуудаан уриалая

Өвөр Монголд болсон бодит байдал 2020 08 30

Өвөр Монголд болсон бодит байдал 2020 08 29

Өвөр Монголд болсон бодит байдал 2020 08 28

Өвөр Монголд болсон бодит байдал 2020 08 27

Өвөр Монголд болсон бодит байдал 2020 08 26

Өвөр Монголд болсон бодит байдал 2020 08 25

Өвөр Монголд болсон бодит байдал 2020 08 24

Өвөр Монголд болсон бодит байдал 2020 08 21

Өвөр Монголд болсон бодит байдал 2020 08 19

Огонуус Цогт багшийн уриалга

Хятад хэл дээр суурилсан хос хэлтэй боловсролыг эсэргүүцэе!

Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны засгийн ордонд хүргэх уриалга бичиг:

ӨВӨР МОНГОЛД ҮЕРЭЭС ХАМГААЛНА ГЭЖ ЗОХИОМОЛ ГАН ҮҮСГЭЖ БАЙНА

Өөрийгөө тодорхойлох, бие даасан байдал нь Өмнөд Монголын ард түмний цорын ганц гарц юм